SILESIAinfo. Brama sukcesu dla przedsiębiorców

Polsko – Czeski projekt SILESIAinfo został oficjalnie zainaugurowany. Konferencja otwarcia platformy odbyła się 18 czerwca br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. To innowacyjne rozwiązanie ma sprzyjać komunikacji między przedsiębiorcami, a instytucjami z otoczenia biznesu.

Polsko – Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna SILESIAinfo to wspólny projekt Miasta Racibórz, Miasta Opawa, Raciborskiej Izby Gospodarczej, Powiatowej Komory Gospodarczej w Opawie oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Narzędzie jest wynikiem dialogu przedsiębiorców z partnerami platformy, a przeznaczone jest głównie dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest innowacyjnym rozwiązaniem usprawniającym komunikację, a jej głównym celem jest właśnie pozyskiwanie, porządkowanie oraz przekazywanie informacji gospodarczych przedsiębiorcom.

– W dzisiejszym świecie bardzo istotna jest komunikacja pomiędzy przedsiębiorcą, a instytucjami, które pracują na rzecz biznesu. Powstała platforma jest narzędziem wymiany informacji, które będzie wymagało zaangażowania zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i wszystkich instytucji obsługujących sferę przedsiębiorczości – mówił Mirosław Lenk, Prezydent Raciborza rozpoczynając konferencję. – W zasadzie mija 20 lat współpracy polsko – czeskiej w zakresie kultury, sportu oraz edukacji. Teraz czas na wymianę doświadczeń gospodarczych – dodał prezydent.

– Pamiętam jeszcze czasy, gdy granica, która dzieliła dwa nasze miasta była nieprzekraczalna. Z Opawy bardzo dobrze było widać oddaloną o 2 km miejscowość Pilszcz, która była dla nas całkowicie niedostępna. Jeżeli chcieliśmy jechać do Raciborza musieliśmy podróżować okrężną drogą m.in przez Bohumin. Na szczęście dziś te czasy się zmieniły i dwóch bliskich narodów już prawie nic nie dzieli. Jedyną barierą, którą cały czas dostrzegam jest brak informacji o współpracy naszych śląskich i opawskich przedsiębiorców. Wierzę, że jednym z kroków na poprawę tego stanu będzie właśnie ten projekt. Cieszę się, że dzięki wieloletniej współpracy naszych miast udało się rozpocząć realizację tej platformy. Mam nadzieję, że jest to jeden z wielu z kroków, które będziemy podejmować przyszłości w celu rozwoju przedsiębiorczości – powiedział z wielką nadzieją Primator Miasta Opawy,Martin Víteček.

W pierwszej części wydarzenia twórca koncepcji, a zarazem członek Raciborskiej Izby Gospodarczej, Ireneusz Burek przedstawił genezę koncepcji, jej działanie oraz wynikające z niej korzyści.

Jak działa SilesiaInfo?

Platforma pozyskuje informacje gospodarcze pojawiające się na lokalnym rynku. Zebrane dane zamieszczane będą zarówno na stronie internetowej platformy, jak i bezpośrednio przesyłane w formie newslettera do konkretnych przedsiębiorców zarejestrowanych w projekcie. Ponadto, każdy zarejestrowany uczestnik wpisany zostanie do katalogu firm, gdzie opisana będzie oferta przedsiębiorstwa. Platforma nie pełni wyłącznie funkcji informacyjnej. Za sprawą SILESIAinfo użytkownicy mogą zwrócić się zapytaniem, za pośrednictwem administratora, do partnerów projektu, czy też instytucji współpracujących. Ponadto, administrator projektu może wysyłać do przedsiębiorców wiadomości w celu konsultacji danej kwestii gospodarczej.

– Najważniejsza korzyść z platformy wynika z innowacyjnej funkcji konsultacyjnej oraz zapytań. Jeżeli przedsiębiorcy skorzystają z szansy zgłaszania problemów do administratora platformy, to mogą pewne kwestie lobbować, zmieniać klimat prowadzenia biznesu. Jednak innowacyjność tej funkcji sprawia, że przedsiębiorcy do takiej formy mogą podejść z pewną dozą niechęci. Z tego powodu funkcja ta może być realizowana z ostrożnością i opóźnieniem – tłumaczy Ireneusz Burek. Wśród pozostałych korzyści udziału firmy w platformie wymienia kreację wizerunku własnego przedsiębiorstwa, możliwość zdobywania nowych klientów oraz uzyskania informacji gospodarczych. – Przedsiębiorcy będą mieli wszystkie istotne informacje podane na tacy, w newsletterze. Nie będą już musieli tych informacji samodzielnie wyszukiwać, tylko wyłapywać najważniejsze dla nich treści. Dzięki temu osoby prowadzące biznes nie przegapią informacji o konferencjach, szkoleniach, przetargach, różnych programach wsparcia, czy też zmianie przepisów – zapowiedział I. Burek.

– Warunkiem powodzenia tego projektu jest, żeby przedsiębiorcy zechcieli się zarejestrować. Uwierzyli, że poprzez platformę będą mogli uzyskać istotne informacje i konkretną pomoc; nie tylko ze strony samorządu, ale również z tych instytucji, które świadczą usługi na rzecz biznesu, czyli Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Celnego i innych – mówi Mirosław Lenk.

– W tej chwili najważniejsza rola leży w rękach administratora projektu. Jeśli będzie on dobrze zarządzał platformą, to ma szansę się ona utrzymać i być rzeczywiście źródłem informacji dla przedsiębiorców. SILESIAinfo ma być także wiadomością dla klientów, którzy chcą pozyskać informacje odnośnie firm. Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą, sprzedają, kupują, świadczą różne usługi, mają bezpośredni kontakt z nabywcami dóbr, dlatego też i klient powinien dowiedzieć się o istnieniu platformy. Rola Izby, Cechu i Miasta będzie również polegała na promowaniu tej platformy pomiędzy przedsiębiorcami, ale również wśród potencjalnych współpracowników firm – dodaje Konrad Migocki, Wiceprezes Raciborskiej Izby Gospodarczej.

W konferencji udział wzięli samorządowcy z Raciborza i Opawy oraz przedstawiciele instytucji wspierających projekt m.in.: Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także przedsiębiorcy z dwóch miast.

Uroczystego podpisania Deklaracji Współpracy Gospodarczej dokonali: Mirosław Lenk – Prezydent Raciborza, Martin Víteček – Primator Opawy, Konrad Migocki – Wiceprezes Zarządu Raciborskiej Izby Gospodarczej, Jiřého Germaniča – Dyrektor Biura Powiatowej Komory Gospodarczej w Opawie, Bernard Korzonek – Starszego Cechu Rzemiosł Różnych.

Korzystanie z systemu jest bezpłatne. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod adresem www.silesiainfo.org

Dodaj komentarz

Back To Top