Faktoring – wsparcie dla startupów i nowych przedsiębiorstw

nowe przedsieborstwa

Jak wynika z raportu fundacji Startup Poland „Polskie startupy 2023”, dla aż 49 nowo powstałych firm szczególnym wyzwaniem jest pozyskaniem finansowania w początkowych fazach rozwoju. Natomiast jak zapewnia CB Insights – 90% z nich upadnie m.in. przez potknięcie w finansach. W pierwszych latach działalności firmy płynność finansowa decyduje o jej przetrwaniu. Można ją poprawić, korzystając z faktoringu. Przyjrzyjmy się bliżej tej usłudze.

Faktoring, czyli co?

Faktoring (a dokładniej: faktoring wierzytelnościowy) to usługa, która polega na odsprzedaniu faktur za gotówkę. Nie jest to jednak windykacja. Faktoring przeznaczony jest dla tych firm, które nie otrzymały należności za sprzedaż czy wykonaną usługę, ale termin tej płatności jeszcze nie upłynął.

Najczęściej powodem korzystania z usługi jest długi termin płatności (nawet 90 dni), co jest powszechne w branży budowlanej czy logistyce. To zamraża na długi czas środki finansowe, które są startupowi niezbędne na etapie dynamicznego rozwoju. Jeśli takich przypadków jest kilka, przez to raczkujące przedsiębiorstwo może mieć trudność nie tylko z podejmowaniem działań rozwojowych, ale wręcz ze spłatą własnych należności. To już tylko krok od upadku…

Tymczasem faktoring pozwala niemal natychmiast odzyskać wstrzymane środki i wykorzystać je na zaplanowane działania i zobowiązania. Sprawdź ofertę faktoringu pełnego, niepełnego i mieszanego na stronie https://pragmago.pl/.

Jak faktoring pomaga startupom w rozwoju?

Czy narzędzie odzyskiwania należności może pomóc w rozwoju startupom? Z całą pewnością! Firma po wystawieniu faktury nie musi czekać na przelew w terminie podanym w dokumencie. Otrzymuje gotówkę niemal natychmiast, a firma faktoringowa przejmuje na siebie odpowiedzialność związaną z odzyskiwaniem należności.

Zapewnienie szybkiego przypływu gotówki pozwala wykorzystać pieniądze na szkolenia, kursy, zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania itp. Ponadto 

Warto również mieć na uwadze, że cennym wsparciem dla startupów są kredyty. Tymczasem opóźnienia w spłacie własnych zobowiązań przez zwłokę kontrahentów rzutują na zdolność kredytową. Brak szans na otrzymanie zwrotnej formy wsparcia finansowego może pogrzebać na dobre ambitne plany raczkującego przedsiębiorstwa.

Jak faktoring pomaga startupom zdobywać kapitał?

Odsprzedanie faktur firmie faktoringowej pozwala startupom natychmiast pozyskać gotówkę. Znosi to stres o terminowy przelew i uczciwe wywiązanie się kontrahenta z umowy. Otrzymane środki nowo założone przedsiębiorstwo może zainwestować nie tylko w rozwój, ale również w krótkoterminowe lokaty, aby pomnażać kapitał.

Szybkie otrzymanie gotówki po wystawieniu faktury i jej odsprzedaniu pozwala na doposażenie firmy czy zakup oprogramowania. To natomiast przekłada się na możliwość świadczenia wyższej jakości, a przez to i droższych, usług.

Dla wielu kontrahentów korzystanie przez startup z faktoringu jest zachętą do współpracy. Oznacza bowiem, że przedsiębiorstwo, mimo krótkiego czasu działalności, ma utrzymaną płynność finansową. To też sygnał, że wystawianie faktur z bardzo odległy terminem płatność (nawet 90-dniowym) nie jest problemem.

Dodaj komentarz

Back To Top