Zachodniopomorskie mikro i małe firmy z dobrymi nastrojami, ale impet wygasł

Piąty już „Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm” Banku Pekao pokazał, że nastroje przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego są nadal optymistyczne. Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął w tym regionie najwyższy historycznie poziom. Niestety dynamika rozwoju zmniejszyła się, a innowacyjność najmniejszych firm jest niższa niż w innych rejonach Polski. Pozytywne jest to, że zmniejszają się bariery do prowadzenia biznesu.

W województwie zachodniopomorskim od dwóch lat widoczna jest poprawa nastrojów przedsiębiorców. Ogólny wskaźnik koniunktury w najnowszym Raporcie Banku Pekao o sytuacji mikro i małych firm osiągnął najwyższy historycznie poziom – 96,3 pkt*. Jednak podczas gdy w innych regionach Polski wskaźnik ten rok do roku wzrósł skokowo o 2,5 punktu, to w zachodniopomorskim w porównaniu do poprzedniego badania wzrósł on nieznacznie.

– Wynika to z tego, że zachodniopomorscy przedsiębiorcy już wcześniej byli optymistycznie nastawieni i stosunkowo wysoko oceniali warunki do prowadzenia biznesu. W innych regionach Polski nastroje przedsiębiorców „doganiają” wskaźniki koniunktury dla Szczecina i okolic. Z drugiej strony jednak wydaje się, że firmy zachodniopomorskie straciły ubiegłoroczny impet w rozwoju – mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao.

Raport pokazał, że najlepsze nastroje mieli w ub. roku właściciele firm w podregionie koszalińskim, gorsze za to w szczecińskim (powiaty wokół Szczecina). Z kolei perspektywy najlepsze są dla Miasta Szczecina, słabsze za to w podregionie stargardzkim.

W porównaniu ze średnią krajową firmy zachodniopomorskie lepiej odczuwają sytuację związaną z oczekiwaniem na zapłatę, a przede wszystkim z dostępem do finansowania zewnętrznego. Nieco niżej za to oceniają sytuację gospodarczą kraju, własnej branży oraz sytuację własnego przedsiębiorstwa, w tym przychodów i zysków oraz zatrudnienia.

Stosunkowo dobrze mają się zachodniopomorscy eksporterzy. Wzrósł odsetek firm eksportujących – wyniósł on 11,8% (+1,2 pp rok do roku), ale po raz pierwszy w pięcioletniej historii badania jest on niższy od średniej krajowej (13%). Ocena przychodów z eksportu jest nadal wysoka (102,1 pkt.), ale niższa od ubiegłorocznej (aż o -7,1pp i niższa od średniej krajowej (104 punkty). Najwięcej eksporterów jest w samym Szczecinie (18%), dużo mniej w rejonie Stargardu (11%), powiatach wokół stolicy regionu i podregionie koszalińskim (8%).

Mikro i małe firmy uważają, że dostęp do finansowania zewnętrznego jest dobry. Najczęściej z zewnętrznych źródeł korzystają firmy z podregionu szczecińskiego (27%) i miasta Szczecina (21%). Wyłącznie z własnych środków finansują się najczęściej przedsiębiorcy ze Stargardu.

O mniejszej dynamice rozwoju regionu zachodniopomorskiego świadczą też inwestycje mikro i małych firm, które choć są nadal wyższe od średniej krajowej (41,4% firm inwestujących vs 40,4% średnio w kraju), to od dwóch lat mają trend malejący (-4 pp w ciągu 2 lat).

Najczęściej inwestowały firmy w powiatach wokół Szczecina, ale połowa z nich nie przekroczyła nakładów 10 tys PLN. Najrzadziej inwestowały przedsiębiorstwa w podregionie koszalińskim. Generalnie przeważają nakłady do 100 tys. PLN.

Zmniejszają się bariery do prowadzenia biznesu. W Zachodniopomorskim wskaźniki w tym przypadku nie odbiegają od średniej ogólnopolskiej. Częściej mówi się tu jednak o kosztach pracy, konkurencji, przepisach, rentowności biznesu, szarej strefie i popycie. Rzadziej o podatkach, biurokracji, zatorach płatniczych.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu przegotowanego przez Bank Pekao były innowacje. Innowacyjność zachodniopomorskich mikro i małych firm wypada słabiej w porównaniu do innych regionów. Tylko dla 4% firm innowacje są głównym źródłem przewagi konkurencyjnej (średnia dla Polski 6%). Bardzo mało, bo tylko 19% wdrożyło ostatnio nowe lub ulepszone produkty i usługi, podczas gdy średnia dla kraju wynosi 26%, a więc aż o 7 punktów procentowych więcej. Nie lepiej jest z innowacjami procesowymi, które wdrażane były przez 8% przedsiębiorstw (średnia dla kraju to 13%). Najsłabsze wskaźniki innowacyjności osiągnęła stolica regionu – Szczecin, ale za to ci, którzy inwestują tam w innowacje, wdrażają innowacje na poziomie całego rynku, na którym działają.

Badanie pokazało, że 16% chce korzystać z funduszy na innowacje. Najwyższe zainteresowanie funduszami na innowacje jest w Szczecinie. Możliwe więc, że firmy wstrzymały inwestycje w innowacje do czasu uruchomienia programów UE.

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy.

* Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150,
przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”

Dodaj komentarz

Back To Top