Provident zmienia się dla klientów

Provident – lider rynku pożyczkowego w Polsce, z myślą o klientach zmienia swój główny produkt – pożyczkę spłacaną co tydzień. Firma wprowadza trzy pakiety: Standard, Standard Plus oraz Elastyczny, dzięki którym klienci będą mogli jeszcze łatwiej dostosować swoje możliwości i potrzeby do warunków spłaty.

Dotychczasowa pożyczka spłacana w ratach tygodniowych dostępna była w opcji przelew i gotówka. Nowa oferta będzie dostępna w trzech pakietach: Standard, Standard Plus i Elastyczny. W Pakiecie Standard klienci otrzymają pożyczkę przelewem na konto i będą mogli ją spłacać tą samą drogą. W Pakiecie Standard Plus pieniądze również zostaną dostarczone na konto, ale klienci będą mogli spłacać raty pożyczki gotówką za pośrednictwem doradcy. Nowa oferta będzie obowiązywać w całym kraju od 29 lipca.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest Pakiet Elastyczny, który został oparty na obsłudze domowej, ale daje dużo więcej możliwości niż dotychczas. Proponowane rozwiązania umożliwią klientowi m.in. okresową przerwę w spłacie oraz okresowe zamrożenie spłaty. Natomiast w przypadku wcześniejszej spłaty koszty będą zmniejszane proporcjonalnie do okresu wykorzystania. Okresowa przerwa w spłacie będzie oznaczała zawieszenie spłaty pożyczki na wniosek klienta do czterech tygodni. Okresowe zamrożenie spłaty zawiesi spłatę pożyczki także do czterech tygodni w razie wystąpienia zdarzeń losowych.

Budując nowy kształt pożyczki oparliśmy się na badaniach klientów, którzy podkreślali jak ważna jest dla nich możliwość elastycznej spłaty. Dlatego zaproponowaliśmy możliwość jej zawieszenia lub zamrożenia. Pomoże to naszym pożyczkobiorcom w dostosowaniu ich bieżących możliwości budżetowych do planu spłacania zadłużenia – mówi Roman Jamiołkowski, rzecznik prasowy Provident Polska.

Zgodnie z porozumieniem z UOKiK zostanie wprowadzona zryczałtowana opłata przygotowawcza. Wyniesie ona 40 zł, niezależnie od wysokości zaciąganej pożyczki i pobierana będzie jednorazowo przy zawarciu umowy. W ramach Pakietu Elastycznego opłata za dostarczenie gotówki do domu klienta wyniesie 50 zł. Zryczałtowana zostanie również opłata za spłatę pożyczki w domu. Odpowiednio w Pakiecie Elastycznym wyniesie 5 zł za każdą wizytę doradcy, natomiast w Pakiecie Standard Plus 6 zł za każdą wizytę.

Dodaj komentarz

Back To Top