Firmy wobec ryzyka walutowego

Nie tylko posiadacze mieszkaniowych kredytów we frankach szwajcarskich stali się ofiarami zawirowań na rynkach walutowych. Również przedsiębiorcy, którzy działają na rynkach zagranicznych, muszą liczyć się z możliwością strat. Czy rok 2015 przyniesie jeszcze więcej niespodzianek? I czy można zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym?

Rok 2015 jeszcze na dobre się nie zaczął, a za nami już kilka trzęsień ziemi na rynkach walutowych. Europejski Bank Centralny rozpoczął program luzowania, powodując osłabienie kursu euro względem dolara. Osłabiła się również waluta kanadyjska. Bank centralny Danii z trudem broni swojej waluty przed aprecjacją, znajdując się w sytuacji podobnej do tej, w jakiej znalazł się Bank Szwajcarii.

To właśnie decyzja centralnego banku Szwajcarii, który przestał bronić sztywnego kursu franka wobec euro, odbiła się szczególnie głośnym echem. W szczytowym momencie 14 stycznia 2015 kurs wymiany osiągnął aż 5,19 zł, podczas gdy chwilę przedtem wynosił około 3,50 zł. Ze względu na popularność kredytów nominowanych we frankach w Polsce tym tematem żyli wszyscy. Jednak posiadacze mieszkaniowych kredytów walutowych to nie jedyni, dla których nagła zmiana kursu walut może oznaczać poważne problemy. Podobne emocje przeżywają przedsiębiorcy, którzy zawierają umowy w walutach obcych, zajmują się eksportem lub importem. Z dnia na dzień zyskowny kontrakt może okazać się dla firmy gwoździem do trumny.

Jeśli prowadzi się działalność na rynkach zagranicznych, nie można zapominać o ryzyku walutowym i należy odpowiednio się przed nim zabezpieczać. Nie chodzi przy tym o osiąganie spekulacyjnych zysków, ale o rozsądne gospodarowanie poziomem należności i zobowiązań, jeśli nominowane są w różnych walutach. Tymczasem z badania przeprowadzonego przed rokiem wśród polskich importerów i eksporterów przez Homo Homini dla firmy Akcenta wynika, że aż 45% badanych firm nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym. Co więcej, 40% zarządzających firmami nie zna rozwiązań umożliwiających eliminowanie ryzyka kursowego.

– Przedsiębiorcy mogą poznać metody zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym, w bezpłatnych szkoleniu e-learningowym Akademii PARP – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń Akademii PARP. „Zabezpieczenie transakcji handlowych” to kurs, który nie cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem, jak powinien. Tak jakby przedsiębiorcy i menedżerowie wierzyli, że w ich przypadku nie zrealizuje się żaden niekorzystny scenariusz, zatem nie ma sensu przygotowywać się na niego.

Czy eksporterzy i importerzy mogą spodziewać się, że limit nagłych zmian kursów w tym roku wyczerpał się i będą wreszcie mogli spać spokojnie? Niestety nie. Jak zauważa The Economist, główną przyczyną nagłego wzrostu zmienności jest rozejście się polityki monetarnej różnych państw. Banki centralne nie podążają już w tym samym kierunku. EBC i Bank Japonii drukują pieniądze i obniżają wartość waluty, podczas gdy gospodarka i waluta amerykańska umacniają się. Wg Davida Blooma, stratega walutowego w HSBC, każdy kto znajdzie się pomiędzy tymi siłami ryzykuje, że zostanie starty na pył. W takiej sytuacji znalazł się Bank Szwajcarii, który nie dał rady utrzymać sztywnego kursu franka wobec poluzowania polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny.

Szkolenie e-learning „Zabezpieczenie transakcji handlowych” omawia różne rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej i metody zarządzania tym ryzykiem – dodaje Aneta Grzyb-Hejduk. Przedstawia sposoby przygotowania i zabezpieczenia realizacji umowy sprzedaży, sposoby radzenia sobie z ryzykiem kursowym i ryzykiem zmiany cen surowców, które ostatnio również podlegają znaczącym zmianom. Ważne dla zapracowanych przedsiębiorców jest to, że szkolenie można przejść w tempie dostosowanym do własnych potrzeb, w dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z domu lub z pracy. Wystarczy tylko komputer z przeglądarką i dostępem do Internetu.

Na portalu Akademii PARP dostępnych jest 47 szkoleń e-learning i 47 szkoleń m‑learning w pięciu obszarach tematycznych: Marketing i sprzedaż, Zarządzanie strategiczne i operacyjne, Umiejętności menedżerskie i osobiste, Wiedza ogólna i otoczenie biznesu, Zagadnienia finansowe i prawne a także szkolenia dla szkoleniowców. Bezpłatne szkolenia Akademii PARP zostały przygotowane specjalnie dla przedsiębiorców i pracowników polskich małych i średnich firm oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Back To Top