Przeciętne wynagrodzenie znów poniżej 3 tys. zł netto

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w kwietniu 4123,26 zł i było o 3,7% wyższe niż rok wcześniej – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 3,8% wobec 4,9% odnotowanych w marcu. Należy pamiętać, że dane podane dziś przez GUS dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Nie obejmują zatem ani najmniejszych firm, ani sektora publicznego.

– Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu w skali miesiąca spadło o 2,2%. W kwocie netto znów nie przekroczyło 3 tys. zł (2939 zł). Duży wzrost w marcu spowodowany był jednorazowymi przesunięciami w sektorze górniczym. W kwietniu wartość dynamiki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia bardziej pokrywa się z odnotowanym wzrostem PKB, który w I kw. 2015 roku wyniósł 3,5% rdr – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 1,1% rdr, co było wynikiem takim samym jak w marcu i zgodnym z szacunkami analityków.

– Obecnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 5575,1 tys. osób, a to oznacza, że w skali miesiąca praktycznie nie uległo ono zmianie. Nie zmienia to faktu, że odnotowany wynik to rekord wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9. pracowników. Niestety, spory spadek bezrobocia rejestrowego z 11,5% do 11,3% nie pokrywa się proporcjonalnie z liczbą nowozatrudnionych, co pozwala domniemywać, że większość nowych miejsc pracy powstaje poza większymi przedsiębiorstwami. Ewentualnie spora grupa bezrobotnych udaje się na emigrację lub traci status bezrobotnego z przyczyn formalnych. Ponadto zahamowanie wzrostu zatrudnienia przy sporym wzroście PKB, mimo wszystko świadczy o niepewności na rynku. Obecnie trwająca kampania obietnic wyborczych wprowadza szum informacyjny nt. otoczenia prawno-podatkowego w Polsce, a to szkodzi biznesowi, który najbardziej lubi ciszę – dodaje Piechowiak.

Dodaj komentarz

Back To Top