Kredyt hipoteczny – dowiedz się, w jakich sytuacjach bank może odmówić jego udzielenia

Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny liczą na to, że ich wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy bank wydaje negatywną decyzję, uniemożliwiającą uzyskanie środków na zakup mieszkania. Jakie mogą być tego powody?

Dlaczego bank odmawia udzielenia kredytu hipotecznego?

Nie ma jednego powodu, dla którego bank może odmówić udzielenia kredytu hipotecznego. W ocenie bierze pod uwagę kilka czynników, zaś niespełnienie choćby jednego warunku może rzutować na negatywną ocenę klienta.

  • Brak dostatecznej zdolności kredytowej

Kredyt hipoteczny może nie zostać przydzielony z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej. Warto wiedzieć, że zgodnie z rekomendacją suma wszystkich obciążeń kredytowych nie może przekraczać połowy wpływów danego gospodarstwa domowego. Jeżeli kwota jest wyższa, wówczas bank może wystawić negatywną decyzję i odmówić udzielenia kredytu.

Chcąc poprawić zdolność kredytową, można albo obniżyć wysokość wnioskowanej kwoty lub wydłużyć okres kredytowania (o ile jest to możliwe).

  • Brak udokumentowanych dochodów

Kredyt hipoteczny związany jest z dopełnieniem kilku formalności, w tym dostarczenia dokumentów potwierdzających wysokość dochodów. Często zdarza się, że kwota wykazywana np. w zeznaniu podatkowym jest niższa niż faktyczne wpływy i w efekcie bank odrzuca wniosek.

Kredytobiorca uzyskujący dodatkowe dochody, np. z najmu, powinien dostarczyć umowę najmu oraz potwierdzenie uregulowanych podatków należnych urzędowi skarbowemu.

  • Zbyt krótki staż pracy

Powodem odmowy kredytu hipotecznego może być zbyt krótki staż zatrudnienia – jest on ustalany indywidualnie przez konkretny bank.

Bank na pewno odrzuci umowę zatrudnienia na okres próbny. Jeśli kredytobiorca zatrudniony jest na umowę na czas określony, minimalny staż to 3 miesiące, aczkolwiek często wymagany jest staż 6-miesięczny.

  • Zła historia kredytowa klienta

Banki, zanim udzielą kredytu hipotecznego, sprawdzają wiarygodność kredytową każdego klienta. Jeśli kredytobiorca ma złą historię w BIK, tj. miał w przeszłości problemy z terminowym regulowaniem należności, może mieć trudność w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

  • Zbyt wysoki wiek

Czasami zdarza się, że to liczba lat jest barierą uniemożliwiającą uzyskanie kredytu hipotecznego. Banki wyznaczają górną granicę wieku kredytobiorcy, której nie można przekroczyć w momencie spłaty zobowiązania.

Jeśli bank odmawia kredytu z tego powodu, wówczas należy np. skrócić okres kredytowania – pod warunkiem wykazywania odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

  • Zbyt wysoko oszacowana wartość nieruchomości

Innym powodem, dla którego kredyt hipoteczny może stać się nieosiągalny, jest zakwestionowanie wartości nieruchomości. Zdarza się, że zdaniem banku jest ona zawyżona.

W takiej sytuacji warto zaproponować bankowi niezależną wycenę – ale przeprowadzoną jedynie przez rzeczoznawcę znajdującego się na liście akceptowalnej przez dany bank.

Dodaj komentarz

Back To Top