Dostałeś spadek i co dalej?

Wiele osób, które odziedziczyły spadek nie wie, co dalej zrobić z tym faktem. Gdzie się udać? Jakie przygotować dokumenty? Co zrobić, jeśli chcemy odrzucić spadek albo szybko sprzedać nieruchomość, którą według testamentu otrzymaliśmy?

Spadkodawca spisał testament u notariusza. Jak go znaleźć?

Jeśli wiemy, że testament został spisany u notariusza, warto poszukać go w rejestrze testamentów. Istnieje duża szansa, że spadkodawca poprosił o wpisanie testamentu do rejestru. Wówczas znajdziemy informację o tym, w jakiej kancelarii jest złożony.

Kiedy udać się do sądu?

Do sądu udać się najlepiej wtedy, gdy istnieje możliwość wystąpienia jakichkolwiek sporów między spadkobiercami, dotyczących wysokości przypadających im udziałów w masie spadkowej. Wówczas składamy wniosek o stwierdzenie praw do spadku. Co ważne, taki wniosek mogą złożyć nie tylko spadkobiercy, ale także zapisobiorca, wykonawca testamentu czy wierzyciele. Do wniosku musimy dołączyć akt zgonu spadkodawcy oraz wskazać krąg spadkobierców. Ważne jest także udowodnienie, że dane osoby są spadkobiercami, poprzez dostarczenie odpisów aktów urodzenia czy małżeństwa.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku wykazuje jedynie, kto i w jakiej części dziedziczy spadek. Opłata sądowa w tym przypadku wynosi 50 złotych.

Kiedy udać się do notariusza?

Jeśli spadkobiercy chcą szybko załatwić sprawę spadku, mogą udać się do notariusza, gdzie sporządzą akt poświadczający dziedziczenie. Jednak, aby taki akt sporządzić, wymagana jest obecność wszystkich spadkobierców.

Odrzucenie lub przyjęcie spadku

Aby odrzucić lub przyjąć spadek, musimy złożyć oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku. Takie oświadczenie może być złożone zarówno przed notariuszem, jak i w sądzie rejonowym. O fakcie przyjęci lub odrzucenia spadku musimy także poinformować pozostałych spadkobierców.

Dodaj komentarz

Back To Top