Jednolity Plik Kontrolny a program do fakturowania

Ministerstwo Finansów chcąc uszczelnić polski system podatkowy wprowadziło tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK), który ma znacznie ułatwić życie podatnikom. Od stycznia 2018 roku ma obowiązywać wszystkich przedsiębiorców. Jakie jest jego główne założenie? Jaka jest struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego?

JPK program do fakturowania został wprowadzony przez resort finansów, aby uszczelnić system podatkowy. Jest to zestawienie danych finansowych, w tym faktury, księgi przychodów i rozchodów czy wyciągi bankowe, które zostały zebrane za pomocą specjalnego programu komputerowego. Dodatkowo ma znormalizowany format (XML) oraz układ pozwalający na swobodniejsze przetwarzanie informacji.

Przekazywanie danych podatkowych ma być dzięki temu znacznie szybsze i mniej kosztowne niż w przypadku tradycyjnej formy. Elektroniczna dokumentacja pozwala resortowi na sprawniejszą i efektywniejszą kontrolę skarbową. Audyt będzie przeprowadzany jednak tylko w sytuacji, gdy w plikach pracownicy wykryją nieprawidłowości.

Kogo dotyczy Jednolity Plik Kontrolny?

Od stycznia 2017 roku każde małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwo musi przesyłać co miesiąc do Ministerstwa Finansów dokument JPK_VAT (ewidencja kupna i sprzedaży VAT). Jest on wysyłany przez każdą stronę obrotu gospodarczego daje możliwość przeprowadzania kontroli krzyżowych oraz wykrywania niezgodności pomiędzy rejestrami VAT a VAT-70.  Natomiast od stycznia 2018 roku będzie to obowiązywało także mikro firmy.

Udostępniane dane w Jednolitym Pliku Kontroli są dopasowywane do wielkości firmy, która jest ustalana na podstawie kryteriów wyszczególnionych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przez małą firmę rozumie się podmioty, które w okresie ostatniego roku lub dwóch lat zatrudniały średnio rocznie poniżej 50 pracowników, a także nie przekroczyły 10 mln euro obrotu netto w ciągu roku. Natomiast średnim przedsiębiorstwem określa się instytucje, które w czasie jednego na dwa ostatnie lata zatrudniał maksymalnie 250 pracowników, a roczny obrót nie był większy niż 50 mln euro.

Jak wystawić plik?

W programach Faktura Small Business lub Faktura Small Business HANDEL można wystawić pliki JPK-FA, JPK_MAG, a także już wspomniany JPK_VAT. Są one wyposażone m. in. w kartotekę klientów oraz towarów. Dokumenty mogą być wystawiane w dowolnej walucie, z czego euro, dolar amerykański czy funt brytyjski są automatycznie zdefiniowane. Inną równie istotną funkcją jest możliwość pobierania średnich kursów Narodowego Banku Polskiego z dowolnego dnia.

Dodatkowym rozwiązaniem są faktury cykliczne. Ta funkcja pozwala na ustalanie określonego czasu, w jakim mają być wystawiane dokumenty dla klientów. Co więcej, umieszczając na liście towary i usługi można dowolnie zmieniać ich kolejność. Dzięki takim możliwościom program jest funkcjonalny i intuicyjny.

Ministerstwo Finansów tworząc Jednolity Plik Kontrolny próbuje ułatwić funkcjonowanie nie tylko podatnikom, ale także urzędom. Tak tworzone dokumenty można w znacznie szybszy i mniej kosztowny sposób przesłać do wyznaczonych instytucji.

Dodaj komentarz

Back To Top