Tag: świat

Bariery komunikacyjne i kulturowe hamują gospodarkę światową

Bariery komunikacyjne i kulturowe mają ogromny wpływ na prowadzenie działalności przez firmy, które poszukują nowych rynków w innych regionach świata, co potwierdza raport przygotowany przez The Economist – Competing across borders (Konkurencyjność na rynkach zagranicznych). Chęć zdobycia nowych klientów sprawia, że firmy funkcjonujące w krajach z rozwiniętą gospodarką coraz częściej obracają się w stronę rozwijających […]

Back To Top