Bariery komunikacyjne i kulturowe hamują gospodarkę światową

Bariery komunikacyjne i kulturowe mają ogromny wpływ na prowadzenie działalności przez firmy, które poszukują nowych rynków w innych regionach świata, co potwierdza raport przygotowany przez The Economist – Competing across borders (Konkurencyjność na rynkach zagranicznych).

Chęć zdobycia nowych klientów sprawia, że firmy funkcjonujące w krajach z rozwiniętą gospodarką coraz częściej obracają się w stronę rozwijających się rynków zagranicznych. Wynika to z faktu, że bazując jedynie na rodzimych rynkach, przedsiębiorstwom grozi stagnacja albo nawet spadek dochodów. Raport Competing across borders, to międzynarodowe badanie, które przedstawia przed jakimi wyzwaniami te firmy stają. Badanie ukazuje znaczenie barier komunikacyjnych i kulturowych oraz ich wpływ na sukces bądź porażkę przedsiębiorstw.

Raport przygotowany został na zlecenie firmy organizującej wyjazdy językowe – EF Education First, w oparciu o odpowiedzi 572 szefów firm z różnych zakątków świata, z których wszyscy obecni są na rynku światowym lub planują się na nim wkrótce pojawić.

W dzisiejszych czasach łatwiej prowadzić działalność poza granicami kraju. Z badania można wywnioskować, że w światowym biznesie nie ma znaczenia, czy pochodzimy z Polski, z krajów Ameryki Łacińskiej, czy z jeszcze innego regionu, ponieważ rozwój technologii i telekomunikacji sprawia, że „świat staje się coraz mniejszy”.

Poniższe zestawienie przedstawia, które czynniki według respondentów najczęściej decydują o ewentualnym sukcesie prowadzenia światowego biznesu:

46% – Jakość współpracy z lokalnymi partnerami;

46% – Swoboda w komunikacji z zagranicznymi klientami/partnerami;

32% – Techniczne umiejętności lokalnych pracowników;

29% – Kulturowe podobieństwo;

16% – Umiejętności interpersonalne lokalnych pracowników;

6% – Inne.

Natomiast respondenci zapytani o wpływ aspektów komunikacyjnych i kulturowych na sukces lub porażkę firmy na rynku światowym, mieli odmienne zdania. Jednak zdecydowana większość z nich (64%) przyznała, że bariery kulturowe i językowe przeszkadzają w prowadzeniu takiego biznesu. Według liderów firm jakość współpracy i komunikacji z lokalnymi partnerami są głównymi przyczynami niepowodzeń.

W przeprowadzonym badaniu 47% kadry kierowniczej uznało, że trudności w relacjach z partnerami zagranicznymi wynikają z faktu, że firmy nie zapewniają pracownikom wystarczająco dużo szkoleń związanych z nauką języka obcego. Kluczowym czynnikiem powodzenia ekspansji firm jest biegła znajomość języka lokalnego lub angielskiego, który jest światowym językiem biznesu – aż 68 % badanych wskazało ten język, jako niezbędny do komunikacji z zagranicznymi klientami i pracownikami.

Tradycyjne metody nauczania w klasach nie zawsze przynoszą odpowiednie efekty. Dowodem na to jest raport „Competing across borders”, który pokazuje, że przedsiębiorstwa dokonujące ekspansji zagranicznej często borykają się z problemami związanymi ze złym przygotowaniem pracowników do kontaktu z zagranicznymi klientami i partnerami. Jednak takie firmy szkoleniowe jak EF Education First nie dość, że stwarzają nowe możliwości poznania kultury krajów z całego świata, to gwarantują sukces językowy – powiedział Piotr Majdan, Country Manager EF Education First w Polsce, międzynarodowej szkoły językowej specjalizującej się w organizacji zagranicznych kursów językowych.

Dodaj komentarz

Back To Top