Infovide-Matrix dla Banku Gospodarstwa Krajowego

Infovide-Matrix S.A. zrealizowała prace doradcze w obszarze Business Intelligence dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Głównym celem stawianym wobec projektu, było opracowanie rekomendacji wyboru najlepiej dopasowanej do potrzeb Banku platformy BI wraz z przeprowadzeniem pilotażowego wdrożenia zalecanego narzędzia.

Prace wykonano z wykorzystaniem autorskiej metodyki Infovide-Matrix zatytułowanej „Metodyka wyboru narzędzi BI”, przeznaczonej do wyboru i skalowania narzędzi klasy Business Intelligence w organizacjach.

W ramach prac doradczych Spółka Infovide-Matrix wykonała czynności doradcze w zakresie analizy AS-IS, SWOT, TO-BE dla stanu docelowego oraz wypracowania rekomendacji dla narzędzia klasy BI. W ramach analizy AS-IS, przeprowadzono ocenę procesów informacyjnych, zebrano i przeanalizowano wymagania oraz potencjalne oczekiwania użytkowników biznesowych jak również, zweryfikowano możliwości funkcjonujących rozwiązań.

W ramach analiz SWOT i TO-BE, zrealizowano analizę porównawczą wybranych narzędzi Business Intelligence w kontekście zebranych wymagań i oczekiwań z uwzględnieniem wystandaryzowanych funkcjonalności wypracowanych na bazie wielu lat doświadczeń firmy Infovide-Matrix.

W wyniku analiz powstała rekomendacja wskazująca trzy proponowane najkorzystniejsze narzędzia klasy BI wspierające procesy raportowo-analityczne w Banku Gospodarstwa Krajowego. Optymalne dopasowanie rozwiązania nastąpiło w oparciu o zaawansowany algorytm wyboru narzędzia wg metodyki autorskiej firmy przy uwzględnieniu określanych podczas warsztatów preferencji użytkowników.

„Wdrożenie systemu Business Intelligence należy rozpatrywać w płaszczyźnie technologicznej oraz biznesowej, ponieważ rozwiązania przyjęte na płaszczyźnie IT powinny wynikać z celów strategicznych każdej organizacji. Dlatego tak ważny jest, przy realizacji każdego projektu odpowiedni dobór i połączenie technologii, dostępnej na rynku. Dzięki wynikom wypracowanym w ramach projektu, menadżerowie BGK uzyskali cenne źródło informacji pozwalające planować wdrożenie i rozwój Bussines Intelligence w Banku. Ponadto w oparciu o informacje zawarte w rekomendacji, możliwe będzie wdrożenie narzędzi optymalnie dopasowanego do oczekiwań Klienta.” – dodaje Artur Hebenstreit, Dyrektor Obszaru Biznesowego odpowiedzialny za obszar Business Intelligence w Infovide-Matrix

W celu potwierdzenia zawartych w rekomendacji wyników, przeprowadzono szereg testów użytkowych wybranej platformy BI w ramach realizacji Proof of Concept (PoC). Aby wykonać postawione zadanie, zbudowane zostało od podstaw i skonfigurowane środowisko testowe rozwiązania, umożliwiające praktyczną weryfikację rekomendowanego narzędzia BI poprzez bezpośrednią interakcję użytkowników biznesowych z narzędziem. W efekcie PoC, firma Infovide-Matrix dostarczyła prototypowe rozwiązanie BI zawierające testowe bazy danych wraz z biznesowym modelem raportowym i implementacją przykładowych raportów finansowych, osadzonych w spersonalizowanym portalu dystrybucji informacji obsługującym automatyzację procesu notyfikacji.

„Zakup narzędzia BI wpisuje się w strategiczny plan modernizacji technologicznej Banku Gospodarstwa Krajowego, który jako państwowy bank rozwoju wspiera polską gospodarkę i podnosi jakość życia Polaków. W związku z rosnącą skalą naszej działalności prowadzimy obecnie 100 różnych inicjatyw w obszarze IT. Unikalna na rynku metodyka Infovide-Matrix pomogła nam wybrać optymalne narzędzie klasy Business Intelligence, dostosowane do potrzeb użytkowników biznesowych oraz istniejącej w banku architektury technologicznej.” – powiedział Paweł Zapotoczny, Zastępca Dyrektora Departamentu Kontrolingu z BGK SA.

Dodaj komentarz

Back To Top