Infovide-Matrix S.A. zrealizowała prace doradcze w obszarze Business Intelligence dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Głównym celem stawianym wobec...