Czy warto inwestować w agresywne instrumenty?/ fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne dają szansę na spory zarobek. Nie gwarantują zysku, tak jak konto oszczędnościowe czy lokata, które są w pełni bezpiecznymi instrumentami inwestycyjnymi, ale zupełnie nie przeszkadza to inwestorom, którzy przeznaczają środki na pomnażanie swoich oszczędności właśnie przy ich wykorzystaniu. Sprawdź, czy rzeczywiście warto podjąć ryzyko i ulokować zgromadzone nadwyżki pieniędzy w agresywne fundusze inwestycyjne.

Na czym polega inwestowanie w fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są formą zbiorowego inwestowania. Oznacza to, że swoje pieniądze w dany instrument lokuje nie jeden, ale cała grupa chętnych pomnażania oszczędności. Dzięki temu wzrasta szansa na osiągnięcie większego niż w przypadku konta oszczędnościowego czy lokaty zysku.

Okazuje się jednak, że każdy fundusz inwestycyjny obarczony jest ryzykiem utraty części albo całości wniesionego kapitału. Inwestorzy mogą jednak wybierać formy z różnym poziomem takiego ryzyka. Do tych najbardziej bezpiecznych zaliczają się fundusze obligacji czy rynku pieniężnego, do tych najbardziej agresywnych fundusze akcyjne. Tylko od inwestora zależy, jakie ryzyko zdecyduje się podjąć, by dać sobie szanse na zysk.

Podejmowanie ryzyka inwestycyjnego

Rzeczywiście w przypadku funduszy inwestycyjnych ryzyko występuje zawsze. W przypadku tych agresywnych form inwestowania jego poziom jest najwyższy. Nie chodzi tu jedynie o rodzaj funduszu, jaki wybierze inwestor. Okazuje się, że fundusze inwestycyjne są ryzykowne także patrząc na czas trwania całej inwestycji.

Im krótszy jest czas inwestowania, tym ryzyko wzrasta. Inwestor nie ma czasu na reakcję albo przeczekanie kryzysowej sytuacji. Z drugiej jednak strony te najbardziej ryzykowne fundusze dają szanse na największy zysk.

Na agresywnych funduszach inwestycyjnych też da się zarabiać

Fakt, że inwestor decyduje się na przeznaczenie nadwyżki pieniędzy w te najbardziej agresywne fundusze inwestycyjne, wcale nie oznacza, że na pewno utraci swoje oszczędności. Okazuje się, że ryzyko inwestycyjne można skutecznie ograniczać. Istnieje wiele możliwości, by zwiększyć pewność osiągnięcia sukcesu.

Przede wszystkim warto rozdzielać swój kapitał i inwestować w różne fundusze. To tzw. zakładanie całego portfela inwestycyjnego, czyli nabywanie jednostek uczestnictwa w różnych funduszach inwestycyjnych. Inwestor może oczywiście nabywać te, które obarczone są największym ryzykiem. Ograniczenie ryzyka polega na tym, że w jednym czasie niepowodzeniem nigdy nie kończą się wszystkie tego rodzaju inwestycje. W najgorszym przypadku inwestor utraci więc jedynie część ulokowanego kapitału.

W agresywne fundusze inwestycyjne mogą z powodzeniem inwestować także ci, którzy mają wystarczającą wiedzę w zakresie ich funkcjonowania oraz spore doświadczenie na rynku inwestycyjnym. To także dobry sposób na pomnażanie oszczędności dla tych, którzy posiadają spore nadwyżki pieniędzy. W razie niepowodzenie utrata ich części nie będzie powodować przecież finansowej destabilizacji.

Dodaj komentarz

Back To Top