Czy fundusze inwestycyjne pomagają zarobić?

Niskie pensje i wysokie ceny są otaczającą nas rzeczywistością, dlatego coraz więcej osób poszukuje dodatkowych źródeł pieniędzy. Jednym ze sposobów pomnożenia tych, które już zgromadziliśmy, jest zainwestowanie w fundusze inwestycyjne. Mogą one pomóc podreperować domowy budżet a do tego nie wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są instytucjami, które gromadzą środki od wielu inwestorów, a następnie inwestują je w różne aktywa finansowe. Lokowaniem środków zajmują się eksperci, którzy dobrze znają realia rynku i giełdy. Ich rolą jest zarządzanie powierzonymi pieniędzmi w sposób przynoszący zysk funduszowi, który z kolei przekłada się na zyski inwestorów.

Im więcej inwestujesz, tym więcej zarobisz

Im więcej środków przeznaczysz na inwestycję, tym więcej z nich zostanie pomnożonych. Oznacza to, że wypracujesz większy dochód. Oczywiście ma to miejsce tylko wtedy, gdy fundusze inwestycyjne zarabiają. Dlatego też musisz mieć na uwadze ryzyko utraty środków lub braku zarobku, bowiem zyski i straty zależą od koniunktury rynku finansowego i podjętych decyzji inwestycyjnych.

Duże ryzyko, duży zysk

Fundusze inwestycyjne dzielą się na agresywne, bezpieczne i mieszane. Fundusze mieszane lokują część środków w bezpiecznie obligacje a część w ryzykowne akcje. O ile fundusze agresywne (akcji) mogą przynieść bardzo duże zyski, to obarczone są wysokim ryzykiem utraty środków. Fundusze bezpieczne przynoszą natomiast mniejszy zarobek, ale ryzyko poniesienia strat jest niewielkie.

Fundusze bezpieczne dadzą Ci większą szansę na zysk bez ryzyka, ale niestety niewysoki i w dłuższym czasie. Jeśli wybierzesz fundusze agresywne to pamiętaj, że nie ma tu gwarancji wygranej. Prognozy rynku finansowego są zmienne, wahania częste, a przewidywanie tendencji rynkowych to spekulacje. Dlatego w ich przypadku grasz o naprawdę wysoką stawkę, ale i wysoki zarobek!

Emocje

Inwestując w fundusze trzymaj emocje i nerwy na wodzy. Jeśli tego nie zrobisz, zwiększasz ryzyko podjęcia błędnych decyzji i przynoszących straty. A przecież chcesz pomnożyć swoje oszczędności a nie uszczuplić! Panuj więc nad stresem. Inwestowanie wymaga cierpliwości, samokontroli, umiaru oraz krytycznej analizy.

Jeśli dzięki funduszowi udało Ci się zarobić, nie popadaj też w euforię. W przypływie optymizmu unikaj inwestowania zbyt dużych kwot, licząc na kolejny zysk. Nie masz gwarancji, że znów zarobisz. Podobnie jest z wychodzeniem z funduszu. Jeśli widzisz spadki na giełdzie to nie wycofuj się od razu. Wahania rynku są normalne. Dlatego też poczekaj, ponieważ straty mają szanse na odrobienie.

Co trzeba wiedzieć?

Przed rozpoczęciem inwestowania poczytaj o kosztach związanych z przystąpieniem do funduszu i inwestowaniem, bowiem musisz za to zapłacić. Nie warto aby koszty te były równe wypracowanym zyskom. Pamiętaj też o ocenie swoich możliwości finansowych oraz o tym, aby nie inwestować wszystkiego w tylko jeden rodzaj aktywów finansowych. Tylko wtedy pomnożysz swoje oszczędności!

Dodaj komentarz

Back To Top