Księga przychodów i rozchodów

Rynek stale się rozwija i wciąż powstają nowe działalności gospodarcze. Bez względu na stale zmieniające się trendy oraz zapotrzebowania konsumentów, każde przedsiębiorstwo musi dokładać wszelkich starań, aby firma funkcjonowała właściwie. W tym celu należy zadbać o to, by tylko kompetentne osoby zajmowały się działem finansowym. Kontrola nad kosztami i przychodami to zadanie bardziej odpowiedzialne niż mogłoby się w pierwszej chwili wydawać.

Dział księgowości i jego obowiązki

Tylko dzięki właściwie prowadzonej dokumentacji, przedsiębiorca będzie mógł cieszyć się porządkiem w swoich finansach. Mimo, że ścisła kontrola budżetu firmy może wydać się zawiła i skomplikowana, z pomocą profesjonalnego biura rachunkowego, łatwo jest utrzymać wszystko w należytym porządku. Dzieł księgowości jest odpowiedzialny za mnóstwo istotnych kwestii i nie ograniczają się one jedynie do wyliczania wysokości podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego. Oprócz tego, księgowi zajmują się prowadzeniem ewidencji, ksiąg rachunkowych, akt osobowych pracowników czy sporządzaniem rocznych deklaracji PIT. Biura rachunkowe oferują również pomoc w rejestracji działalności gospodarczej, sporządzaniu sprawozdań GUS czy sporządzaniu rocznych rozliczeń PIT.  Jednym z najbardziej istotnych zadań księgowych jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

Księga przychodów i rozchodów

Mimo zatrudnienia kompetentnych księgowych, każdy przedsiębiorca powinien orientować się w podstawowych kwestiach związanych z finansami firmy. Jedną z nich jest księga przychodów i rozchodów. Jest to dokument służący do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Łatwiej jednak zrozumieć to pojęcie, wiedząc co umieszcza się w takiej księdze. Są to wszelkiego rodzaju przychody firmy. Najczęściej są to zyski wynikające ze sprzedaży. Oprócz tego, w KPiR uwzględnia się zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami. Jeszcze inne pozycje zajmują różnego rodzaju wydatki. Zalicza się do nich wynagrodzenia, zarówno w gotówce jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Forma zapisu danych

W jaki sposób utrzymać porządek, zapisując tak ogromne ilości danych? Jest to możliwe dzięki podziałowi KPiR na kolumny. Zapisywane są w niej wszystkie informacje, uwzględnione w poprzednim akapicie. I tak, prowadząc stałą numerację i zapisując daty wszelkich operacji, w kolumnach uwzględnia się dane kontrahentów, opisy operacji gospodarczych, wartość przychodów ze sprzedaży wyrobów czy koszty związane z zakupem towarów i materiałów handlowych. Dzięki kolumnom, które są przeznaczone do sumowania poszczególnych pozycji, ich numeracji czy zidentyfikowania księgowego, dokument jest przejrzysty i czytelny.

Ewidencje

Dopełnienie księgi przychodów i rozchodów stanowią różne rodzaje ewidencji. Należą do nich ewidencja środków trwałych. ewidencja wyposażenia, ewidencja sprzedaży, ewidencja kupna – sprzedaży wartości dewizowych czy ewidencja pożyczek i rzeczy zastawionych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat księgowości, warto odwiedzić stronę https://megaksiegowi.pl/. Działalność biur rachunkowych obejmuje bowiem znacznie więcej niż prowadzenie KPiR czy comiesięczne obliczanie wysokości podatku.

Dodaj komentarz

Back To Top