Na czym polega outsourcing księgowości?

Outsourcing oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. Stosowanie outsourcingu przez przedsiębiorstwa polega zatem na przekazywaniu określonych zadań i projektów do realizacji innym firmom. Jak to wygląda w przypadku księgowości i na czym polega?

Powierzenie usług księgowych podmiotowi z zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem dla instytucji, które potrzebują zlecić prowadzenie dokumentacji księgowej doświadczonej, wyspecjalizowanej firmie. Co warto wiedzieć na ten temat?

Wprowadzanie outsourcingu księgowego w firmie

Wprowadzanie outsourcingu w firmie powinno odbywać się w czterech fazach. Pierwsza z nich, czyli planowanie strategiczne połączone z wewnętrzną oceną i analizą jest zdecydowanie najważniejsza. W jej ramach warto przeprowadzić analizę SWOT, która powinna potwierdzić zasadność decyzji o skorzystaniu z usług zewnętrznej firmy.

Druga faza to ocena potencjalnych usługodawców oraz wybór jednego z nich. Czym należy się kierować? Na pewno warto wziąć pod uwagę oferowane usługi, a także możliwość swobodnego dostępu do dokumentacji czy konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, takich jak sprzęt czy oprogramowanie. Przedsiębiorstwa, które poszukują kompleksowych rozwiązań, powinny skorzystać z usług firm oferujących również obsługę kadrowo-płacową czy doradztwo finansowe; przykładem takiej firmy może być biuro rachunkowe Emprise.
Trzecia faza polega na negocjacji warunków i podpisaniu kontraktu, zaś czwarta – na kontroli outsourcingu, czyli porównaniu założeń wynikających z planowanego outsourcingu usług księgowych ze stanem faktycznym po jego wprowadzeniu.

Istota outsourcingu księgowego

Dzięki wprowadzeniu outsourcingu księgowego firma nie musi już samodzielnie prowadzić ksiąg rachunkowych, przygotowywać deklaracji podatkowych czy zajmować się współpracą z US czy ZUS. Rezygnacja z księgowości wewnętrznej pozwala na ogół na znaczne obniżenie kosztów – czasem nawet do 50%.

Zalety outsourcingu księgowego:

  • Znaczne obniżenie kosztów w porównaniu z prowadzeniem księgowości wewnętrznej; według niektórych statystyk możliwe jest zaoszczędzenie nawet połowy wcześniejszych kosztów.
  • Firmy zajmujące się outsourcingiem księgowym mają wykwalifikowaną kadrę, ponieważ specjalizują się w tej branży i wiedzą, jacy kandydaci najlepiej sprawdzą się na danym stanowisku. Dzięki temu przedsiębiorstwo korzystające z usług firmy zewnętrznej ma pewność, że przekazuje prowadzenie księgowości kompetentnym i wysoko wyspecjalizowanym osobom.
  • Outsourcing księgowy pozwala również na przeniesienie odpowiedzialności na podmiot wykonujący usługę – warto wiedzieć na przykład, że z kadry zarządzającej zostaje zdjęta odpowiedzialność karna i cywilna za ewentualne błędy księgowe.

Dodaj komentarz

Back To Top